7 Jan 2013

ciri-ciri seorang pengawas


Tips soalan temu duga pengawas sekolah

 • Mengapa anda berminat untuk menjadi seorang pengawas?
 • Jika dilantik, apakah sumbangan yang boleh anda berikan kepada pihak sekolah?
 • Berikan 2 guru disiplin yang anda kenal?
 • Berikan 3 ciri-ciri seorang pengawas yang ada pada diri anda?
 • Apakan masalah yang bakal dihadapi oleh seorang pengawas?
 • Adahan anda mempunyai pengalaman menjadi pengawas sekolah?
 • Dapatkah anda datang awal untuk menjalankan tugas-tugas harian?
 • Apakah tindakan anda sekiranya anda dibuli semasa menjalankan tugas?

Ciri-ciri seorang pengawas
 • anda mesti bersikap jujur dan tidak pentingkan pujian.
 • seorang pengawas mestilah berani memberi soalah dan jawapan yang difikirkan baik.
 • seorang pengawas haruslah bersikap positif dan terbuka bagi memberi sebarang tindakan.
 • anda harus berani dan sanggup menghadapi masalah ,cabaran serta risiko.
 • anda mestilah terdiri daripada orang yang amanah sehingga dapat pikul tanggungjawab.
 • anda tidak harus menyalahkan orang lain bagi kegagalan tetapi mengakui kelemahan diri.
         ADAKAH KAMU SEORANG PENGAWAS?5 ulasan: